بعثت نور
55 بازدید
تاریخ ارائه : 5/28/2014 6:31:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، 6 خرداد 1393 مصادف با 27 رجب المرجب 1435 روز مبعث حضرت ختم النبیین است. روزی که بشریت تاج افتخار کرمنا از دادار هستی و هستی بخش دریافت کرد. بعثت پیامبر نور در حقیقت، منتی است که بر بشر نهاده و به او کرامت بخشیده و از اهانت رهایی داده است. مبارک باد بر همه رهروان او.