شب قدر
60 بازدید
تاریخ ارائه : 8/13/2012 4:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شب قدر است و طي شد نامه ي هجر/////سلام  فيه  حتي  مطلع  الفجر                         دلا   در   عاشقي    ثابت     قدم   باش/////كه در اين ره نماند كار بي اجر                           انا انزلناه في ليله القدر . . . شب قدر مطابق روايات صحيح، انبوه و متواتر از طرق اهل بيت (ع)، فرشتگان الهي مقدرات زمين و پرونده هاي خلقان را خدمت امام عصر مي برند تا به امضاي نماينده ي خدا در زمين ممضاكنند. خدايا! سفيد ترين و خوشبخ ترين مقدرات را براي ما تقدير كن و پرونده ي مارا به گونه اي بنويس تا مايه ي شرمساري ما نزد خليفه تو نشويم و مايه ي آزردگي خاطر قلب عالم امكان.