شورای فقهی
59 بازدید
تاریخ ارائه : 7/18/2012 5:57:00 PM
موضوع: فقه و اصول

هو العليم

 درمحضر دوتن از اساتيد خارج، از مشهد و قم، بحثِ «شوراي فقهي» مطرح شد. استاد قمي كه عضو محترم خبرگان رهبري هم هست ، در اين باره فرمود: اين هفته براي صحبتي در راديو به تهران رفتم در آنجا متوجه شدم موضوعْ مناظره درباره ي شوراي فقهي با حضور يكي از شخصيت هاي سياسي كشور است. از اين كه به بنده اطلاع نداده بودند كه موضوع مناظره است، گله مند شدم به اين دليل كه اخلاقا اهل مناظره نيستم و گروه خونم به اين سبك مباحث سازگاري ندارد؛ ولي در نهايت در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم. مناظره به خير و خوشي تمام شد و بنده در ضمن مباحث گفتم : هر طرحي باشد از قبيل شوراي فقهي بايد با مباني علمي آن را قبول ياردكرد نه با هو و جنجال و شعار. رقيب مناظِر نيز اين را پذيرفت و رفيق شديم! در هنگام خروج به من گفت: شما ذهنتان بامباحث علمي حوزروي مأنوس است لذا به ديده ي علمي و طلبگي مسايل را نگاه مي كنيد، ولي ما ذهنمان مقداري به سياست مسموم و آلوده شده است؟!

 استاد بزرگوار مشهدي نيز با اينكه از  ديدگاه سياسي با طراحان شوراي فقهي قريب الافق است(تاجايي كه بنده ميدانم،)ولي شوراي فقهي را شرعا دچار اشكالات اساسي و ازنظر تجربي طرحي شكست خورده و مردود ميدانست.ايشان مدعي است ؛ باني «شوراي فقهي» شهيد مطهري قبل از انقلاب بوده است. بنده از ادله ي استاد بزرگوار قانع نشدم و اشكالاتي مطرح كردم كه به دليل ضيق وقت فرصت پرداختن به آن نرسيد. والله الموفق للصواب.