برکناری استاندارخستگی ناپذیر
51 بازدید
تاریخ ارائه : 7/2/2012 7:21:00 PM
موضوع: علوم سیاسی

بسم الله الرحمن الرحيم

ديروز يازدهم تير ماه1391متاسفانه بطور ناگهاني استاندار خوب و زحمت كش قم كه در مدت مسؤليت خويش صادقانه و خستگي ناپذير مشغول خدمت بود  و رابطه ي خوبي با حوزه و علما داشت، به يكباره از كار بركنار شد!

 تا جايي كه حقير اطلاع دارد چنين استانداري براي قم بي سابقه بوده است. روزنامه ها براي پشت پرده ي بركناري ايشان حرفهايي نوشته اند كه بنده كاري به صحت و سقم آن ها ندارم، اما هرچه هست به حوزه و مردم قم جفا شد، چون براي ارتقاي قم؛ ام القراي اسلام به مدارج شايسته كسي مانند آقاي موسي پور بايد باشد كه ساعت 3 نيمه شب شهردار و عوامل پروژه ي عمار ياسر را حاضر كند و در مصاحبه ي خود در آن وقت شب به مردم قم گزارش كار بدهد! اين صفحه علمي است نه سياسي و دأب بنده هم هم ورود به مسايل سياسي به ويژه در اين صفحه نيست و شايد هم كسي اصلا اين مطالب را نبيند و نخواند و اهميت ندهد، اما اين چند كلام را از باب ضرورت و طغيان دل و خامه به نگارش در آوردم تا پيش خدا مسؤل نباشم.