حدیث=خداشناسی
43 بازدید
تاریخ ارائه : 6/29/2012 2:00:00 AM
موضوع: علوم حدیث

بسم الله الرحمن الرحيم

 يكي از توفيقات ويژه ي الهي كه به اين بنده ي روسياه عنايت فرمود؛ در يك ماه گذشته موفق به مطالعه ي جلد سوم بحارالانوار شدم كه در اين ميان توحيد مفضل برايم از همه راهگشاتر و بيدار كننده تر بود. حديث مرا به آيات و نشانه هاي حق ياد آوري كرد و گويي ااز خوابي گران چشم باز كرده و نرمي خاصي در قلب خود احساس كردم و توجهي از خداي را به خود. انشاء الله همگان به اين ره موفق باشند. شب جمعه نهم شعبان المعظم1433 مصادف با نهم تير1391شمسي.